LINNERIET

Villkor för tjänsten

Användarvillkor

Dessa villkor gäller för webbplatsen www.linneriet.com (”Webbplatsen”), de prenumerationstjänster som erbjuds på webbplatsen (”Prenumeration”), de produkter och tjänster (“Prenumerationsprodukt”) som levereras enligt Prenumerationen och de produkter (“Produkt”) som levereras en gång (”Direktköp”) till kunden (hädanefter kallad “Kund, “Du” eller “Hyresmannen”).
Genom att utnyttja Webbplatsen eller träffa avtal om Prenumeration via Webbplatsen godkänner du villkoren och accepterar att vara bunden av dem. Skriv gärna ut en kopia för referensändamål. Om du inte accepterar villkoren kan du inte träffa avtal om Prenumeration från Webbplatsen.
Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige.

1. Information om oss

Linneriet AB. Organisationsnummer: 559249-3737
Adress: Linneriet AB, Grenljusbacken 21, 117 65 Stockholm
Telefon: 0760-518151
E-post: kundtjanst@linneriet.com
Momsregistreringsnummer: SE559249373701
Styrelsens säte: Stockholm

2. Avtal om Prenumeration

2.1 Du får träffa avtal om Prenumeration bara om du är över 18 år. På Webbplatsen kan du endast kan träffa avtal om Prenumeration för leverans till adress i Sverige.
2.2 När du har träffat avtal om Prenumeration via Webbplatsen bekräftar vi detta genom att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit.
2.3 Avtalet om Prenumeration innebär att du i enlighet med våra allmänna hyresvillkor (se punkt 22) en gång per kalendermånad får Prenumerationsprodukter levererat till den av dig angivna leveransadressen samt att, i enlighet med punkt 8, ansvaret för returnering av Prenumerationsprodukterna tillfaller dig.
2.4 Vi förbehåller oss rätten att avstå från att träffa avtal med dig utan angivande av skäl.

3. Priser

3.1 Med undantag för uppenbara felskrivningar gäller de priser som från tid till annan anges på Webbplatsen. Samtliga priser anges i SEK och är inklusive mervärdesskatt.
3.2 Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift). Priset som gäller för din Prenumeration anges klart och tydligt i kassan på Webbplatsen.
3.3 Priser och fraktkostnader kan komma att ändras från tid till annan. Du är bunden till de priser som gällde vid den tidpunkt din beställning gjordes såvida inte vi meddelar dig om prisändringar och du inte inom 60 dagar från den dag ett sådant meddelande skickades, meddelar oss att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

4. Betalning

4.1 Genom att träffa avtal om Prenumeration förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande.
4.2 Den första periodiska avgiften utgår i samband med att du träffar avtal om Prenumeration. Efterkommande avgifter utgår vanligtvis samma datum nästkommande kalendermånad (med undantag för helgdagar). Om vi enligt punkt 2.4 avstår från att träffa avtal med dig kommer det emellertid inte att utgå någon avgift.
4.3 Vid Direktköp utgår avgiften direkt vid köp.
4.4 Du kan välja mellan tre olika betalsätt när du handlar hos oss:
  • Kortbetalning – betala direkt i kassan
  • Faktura – få hem en faktura
  • Värdekod – betala direkt i kassan
I samband med att du på Webbplatsen väljer ett av dessa betalsätt godkänner du att vi debiterar de periodiska avgifterna utan ytterligare godkännande fram tills dess du säger upp Prenumerationen (se punkt 10).
4.4.1 Kortbetalning. Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar VISA och Mastercard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.
4.4.2 Faktura. Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Linneriet överlåtna till Svea Ekonomi AB. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.
4.4.3 Värdekod / Presentkort. Betalning via en av oss utställd värdekod eller presentkort kan användas till Prenumeration, Direktköp eller en kombination av dessa. En eller flera värdekoder kan användas för delbetalning tillsammans med andra betalningsalternativ. Värdekoden kan användas delvis ett obegränsat antal gånger till dess pengarna på värdekoden är förbrukade. Värdekoden går inte att ersätta med kontanter. Värdekodens giltighetstid anges vid köpet av denna.
4.5 Vi förbehåller oss rätten att låta göra en kreditupplysning på dig.
4.6 Vid utebliven betalning har Linneriet rätt att skicka påminnelsefaktura. Om Linneriet inte har erhållit betalning för påminnelsefakturan senast på förfallodagen skickar Linneriet fakturan till inkasso. Linneriet har rätt att debitera faktureringsavgift och påminnelseavgift. Om Linneriet inte har erhållit betalning för påminnelsefakturan senast på förfallodagen har Linneriet rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och eventuella inkassokostnader.
4.7 Linneriet har rätt att debitera avgifter för ej returnerade Prenumerationsprodukter (se punkt 22.5 samt för skador på Prenumerationsprodukter som förorsakats av kunden (se punkt 22.7).

5. Leverans av Prenumerationsprodukter

5.1 Efter avtal om Prenumeration har träffats kommer dina Prenumerationsprodukter att levereras en gång varje kalendermånad. Beroende på när under en kalendermånad din beställning av Prenumeration inkommit, kommer de första Prenumerationsprodukterna att levereras under samma kalendermånad eller nästa.
5.2 För leverans samma vecka som du startar din Prenumeration krävs att din beställning genomförs senast måndag kl 14:00. Om din beställning mottages efter måndag klockan 14.00 sker leverans veckan därpå.
5.3 Om vårt lager av Prenumerationsprodukter tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera Prenumerationsprodukter den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

6. Leverans av Direktköp

6.1 Vid Direktköp skickas Produkterna normalt inom 2–4 arbetsdagar från beställning till den adress du angivit vid beställningen. Kring högtider och kampanjer kan leveranstiden bli längre.

7. Outlösta paket

7.1 För paket som inte hämtas ut eller tas emot vid hemleverans debiterar vi hela kostnaden för beställningen. Undantag görs vid sjukdom som orsakat att du som kund inte haft möjlighet att hämta ut ditt paket. Detta mot uppvisande av läkarintyg.

8. Returnering av Prenumerationsprodukter

8.1 Ansvaret för returnering av Prenumerationsprodukterna vilar på dig tills dess att ansvaret övergått till DHL (se punkt 8.3) eller till ett annat fraktbolag (se punkt 8.4).
8.2 I varje leverans medföljer en förfrankerad returförpackning. Denna är dimensionerad och avsedd för retur av alla Prenumerationsprodukter i leveransen med vilken den kommer. Kostnader för eventuella tillkommande retursändningar tillfaller kunden.
8.3 Vår förfrankerade returförpackning kan lämnas hos valfritt DHL-ombud. Det kvitto du erhåller vid inlämning är ditt bevis på att ansvaret har övergått till DHL.
8.4 Vid tillkommande retursändningar är det kvitto du erhåller vid inlämning hos valfritt fraktbolag bevis på att ansvaret har övergått till vederbörande fraktbolag.

9. Produkter och paketering

9.1 Allt innehåll på Webbplatsen är avsett för privat kunskaps- eller informationsbehov. Alla Produkter och Prenumerationsprodukter skall användas i enlighet med de instruktioner, försiktighetsåtgärder och riktlinjer som de har.
9.2 Alla Produkter och Prenumerationsprodukter på Webbplatsen är avsedda för personligt bruk. Om inget annat anges förebehåller vi oss rätten att byta ut eller ändra den Produkt eller Prenumerationsprodukt som vi erbjuder till försäljning utan att på förhand meddela dig som kund.
9.3 Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en Produkt eller Prenumerationsprodukt.

10. Uppsägning och automatisk förlängning

10.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en Prenumeration när som helst fram till 30 dagar innan nästkommande betalningsdatum för den periodiska avgiften. Avslutas inte Prenumerationen innan detta datum förnyas den automatiskt i enlighet med gällande pris (exklusive eventuella rabatter).
10.2 Du säger upp Prenumerationen genom att maila oss på kundtjanst@linneriet.com. Vi säger upp Prenumerationen genom att skicka ett meddelande om uppsägning till den e-postadress du angivit.

11. Ångerrätt

11.1 Om du är konsument får du enligt lag ångra dig inom 14 dagar (”Ångerfristen”) från den dag du mottar din Produkt (Direktköp) eller din första leverans av Prenumerationsprodukter.
11.2 Du får utöva din ångerrätt endast om Produkten/Prenumerationsprodukten hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om Produkten/Prenumerationsprodukten har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig.
11.3 Du utövar din ångerrätt genom att kontakta oss inom Ångerfristen och återsända Produkten/Prenumerationsprodukten till oss. Du kontaktar oss genom att skicka ett meddelande till kundtjanst@linneriet.com. Produkten/Prenumerationsprodukten skall återsändas komplett och i sin originalförpackning enligt de returinstruktioner som medföljer varje leverans. 
11.4 Om du utnyttjar din ångerrätt genomför vi återbetalning i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 13).
11.4.1 Om du har brutit vikningen av Prenumerationsprodukten gäller inte ångerrätten och vi kommer att göra ett avdrag på beloppet för återbetalning motsvarande värdet av att tvätta och bearbeta Prenumerationsprodukten för att säkerställa att det är i uthyrbart skick.

12. Reklamation

Enligt konsumentköplagen har du 3 års reklamationsrätt om Produkten/Prenumerationsprodukten skulle visa sig vara defekt. Reklamation görs genom att skicka ett meddelande med beskrivning av felet till kundtjanst@linneriet.com. Återsänd den defekta Produkten/Prenumerationsprodukten komplett och i sin originalförpackning till följande adress: Linneriet, Majvägen 1, 132 36 Saltsjö-Boo. Återbetalning för defekt Produkt/Prenumerationsprodukt sker i enlighet med vår återbetalningspolicy (se punkt 13).

13. Återbetalningspolicy

13.1 Om du returnerar Produkten/Prenumerationsprodukten till oss för att du har utövat din ångerrätt (se punkt 11), kommer vi att genomföra återbetalning inom 30 dagar från den dag då vi tagit emot ditt meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten, förutsatt att vi också har tagit emot Produkten/Prenumerationsprodukten eller att du kan visa att den returnerats enligt returinstruktionerna. Vi kommer därvid att återbetala ett belopp motsvarande priset för Produkten/Prenumerationsprodukten minus en fraktkostnad om 159 kr, samt minus den eventuella värdeminskningen (se punkt 11.4.1). 
13.2 Om du returnerar Produkten/Prenumerationsprodukten till oss av något annat skäl (t.ex. för att du anser att Produkten/Prenumerationsprodukten är defekt) kommer vi att undersöka denna och meddela dig via e-post inom skälig tid om din reklamation kan godtas och hur vi i så fall avhjälper felet, genom t.ex. omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomför vi inom 30 dagar från den dag vi mottagit den reklamerade Produkten/Prenumerationsprodukten. Vi kommer därvid att återbetala ett belopp motsvarande priset för Produkten/Prenumerationsprodukten samt eventuella fraktkostnader.
13.3 Vi genomför vanligen återbetalningar med samma betalningsmetod som du använde vid köpet.
13.4 I de fall Produkten är en värdekod eller ett presentkort som inte utnyttjas inom den angivna tidsperioden har Linneriet ingen möjlighet att återbetala köpet.

14. Överlåtelse

14.1 Linneriet förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leverans.

15. Ansvar

15.1 Om du är konsument regleras vårt ansvar för Produkten/Prenumerationsprodukten i konsumentköplagen (1990:932). I övrigt ansvarar vi bara för brott mot dessa villkor och bara till ett sammanlagt belopp motsvarande din månadsavgift för Prenumerationen, såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Begränsningarna gäller inte i den del de skulle inskränka dina rättigheter enligt tvingande författning.

16. Befrielsegrunder

16.1 Om fullgörandet av våra åtaganden väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som vi inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad författning, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra påföljder. Detta ska dock inte begränsa dina rättigheter enligt konsumentköplagen eller annan tvingande författning.

17. Tredjepartswebbplatser

17.1 Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av en av våra partners, annonsörer eller koncernbolag eller av annan tredje part. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser eller för de varor eller tjänster som erbjuds där.

18. Meddelanden

18.1 Meddelanden till oss ska skickas till kundtjanst@linneriet.com. Meddelanden till dig skickas till den e-postadress som du angivit vid beställning på Webbplatsen.

19. Immateriella rättigheter

19.1 Vi eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till Webbplatsen och allt material som publiceras på Webbplatsen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls.
19.2 Du får för personligt bruk skriva ut en kopia och ladda ned utdrag av sidor på Webbplatsen. Du får däremot inte använda någon del av vårt upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från oss eller från vår licensgivare.
19.3 Genom Prenumerationen ger du oss en oåterkallelig rätt att citera från de kommentarer angående oss, Produkterna/Prenumerationsprodukterna eller Prenumerationerna som du lämnar på webbplats, blogg eller sociala media och använda citaten på vår sida, på sociala medier och i annan marknadsföring.

20. Tillägg och ändringar

20.1 Vi har rätt att från tid till annan göra tillägg till och ändringar av dessa villkor. Du är bunden till de villkor som gällde vid den tidpunkt du träffade avtal om Prenumeration, såvida inte vi meddelar dig om ändringar av tillägg och du inte inom 60 dagar från den dag sådant meddelande skickades, meddelar oss om att du inte accepterar sådana ändrade villkor (varvid Prenumerationen omedelbart ska upphöra).

21. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

21.1 Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen utan vårt föregående skriftliga samtycke. Vi får dock överlåta våra rättigheter eller skyldigheter enligt Prenumerationen när som helst under prenumerationsperioden.

22. Allmänna Hyresvillkor

22.1 Tillämplighet. Nedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats mellan Linneriet och kund.
22.2 Parter. Uthyrningen sker från Linneriet AB, nedan kallad “Uthyraren”. Alla hyrda varor, nedan kallade “Prenumerationsprodukter”, skall levereras samt returneras så som överenskommit mellan Uhyrare och kund, nedan kallad “Hyresman”.
22.3 Hyrestid. Hyrestiden är fast och satt till 45 dagar räknat från betalningsdatum för den periodiska avgiften. Inom hyrestidens slut skall hyresmannen återlämna Prenumerationsprodukterna i gott skick (med hänsyn tagen till normal förslitning) i enlighet med punkt 8.
22.4 Hyra. Hyreskostnaden anges i enlighet med punkt 3. Betalning sker i enlighet med punkt 4.
22.5 Retur. Returnering av Prenumerationsprodukter sker i enlighet med punkt 8. Vid försenade returer debiteras 2 dygnshyror (2 × pris för icke-returnerade Prenumerationsprodukter / 45) per dag upp till ett belopp som motsvarar ett Direktköp av de ej returnerade Prenumerationsprodukterna.
22.6 Äganderätt och nyttjanderätt.
22.6.1 Prenumerationsprodukterna är Uthyrarens egendom och Hyresman förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt därtill. Hyresman får inte utan Uthyrarens skriftliga tillstånd pantsätta eller överlåta Prenumerationsprodukterna. Hyresman får inte heller överlåta sin hyresrätt enligt detta avtal på tredje man.
22.6.2 Uthyraren upplåter endast nyttjanderätten till Prenumerationsprodukterna på i detta avtal angivna villkor.
22.6.3 Prenumerationsprodukterna får inte införlivas i annan egendom på sådan sätt att Uthyrarens äganderätt går förlorad.
22.6.4 Prenumerationsprodukter som är märkta med Uthyrarens märken och dekaler skall så förbli.
22.7 Skador. Under hyrestiden ansvarar Hyresman för de skador som kan uppkomma på Prenumerationsprodukterna antingen till följd av hyresman eller tredje mans vållande.
22.8 Kontroll. Det åligger Hyresman att kontrollera att Prenumerationsprodukterna är i funktionsdugligt skick vid hyresperioden början. Eventuella fel och skador bör rapporteras till Uthyraren per omgående. Hyresman ansvarar för att defekta Prenumerationsprodukter kommer Uthyraren tillhanda för utbyte i enlighet med punkt 12.
22.9 Förändring. Hyresman får ej förändra Prenumerationsprodukterna utan godkännande av Uthyraren. Eventuella återställningskostnader debiteras hyresman.
22.10 Skadad / saknad Prenumerationsprodukt. Skadad eller saknad Prenumerationsprodukterna debiteras till sitt fulla värde.
22.11 Returnering av Prenumerationsprodukt. Vid returnering av Prenumerationsprodukterna skall en besiktning av dessa ske. Hyresman åtar sig att acceptera Uthyrarens besiktning.
22.12 Ersättning till tredje man. Uthyraren svarar ej för skada som på grund av hyresförhållandet kan komma att drabba tredje man.
22.13 Avvikelse i avtal. Om villkor i avtal eller orderkännande avviker från dessa bestämmelser, skall avvikelserna gälla för framför dessa bestämmelser.
22.14 Tillägg och / eller ändringar. Tillägg eller ändringar till ingångna avtal skall ske skriftligen för att vara giltiga.
22.15 Rättslig tvist. Tvist gällande hyresvillkor skall i första hand avgöras av allmän domstol.
23. Tillämplig lag och tvist
Dessa villkor och Prenumerationen ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor eller Prenumerationen ska avgöras av allmän domstol.

 

Integritetspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring.

Behandling av personuppgifter

Linneriet avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Linneriet och som samlas in i samband med abonnemang, avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Linneriet samt andra tjänster som Linneriet och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit.
Linneriet använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster.
Linneriet behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs.
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, ägande av fritidshus etc.
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy.

Kreditupplysningar

Linneriet förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås. Linneriet äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden.

Medarbetare

Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning.

Familjevänliga priser! 159 kr rabatt för varje ytterligare bäddset i varukorgen! Avvisa